สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล

4 ขั้นตอนตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (The 4 Step To Effective Decision-Making)

13/03/2018 20:54 เมื่อ 13/03/2018 อ่าน 192
เมื่อผู้นำต้องตัดสินใจ !!
The 4 Step To Effective Decision-Making

การตัดสินใจ เป็น ทักษะสำคัญที่ผู้นำทุกคน
ต้องใช้ในชีวิตการทำงานประจำวัน (Daily Skills)
.
.
การตัดสินใจเกิดขึ้นได้ทั้งในสถานการณ์
ที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา ซึ่งการตัดสินใจ
มีโอกาสนำไปสู่ ทางออก และ ทางตัน ได้ เท่าๆกัน
.
.
แต่การมีทักษะการตัดสินใจที่ดี จะสามารถสร้างผลลัพธ์
ที่คาดหวัง และ ทำให้ผลกระทบการตัดสินใจเป็นไปในทางบวกอีกทั้งยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วย ประโยชน์ของการตัดสินใจที่ดีมีอีกมากมาย....

----------------------------------------
The 4 Step To Effective Decision-Making
4 ขั้นตอนตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
.
.
ทบทวนอำนาจหน้าที่ : เมื่อผู้นำหรือหัวหน้างาน พบสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ (ซึ่งอาจเกินขึ้นได้ทั้งที่มีแผนปฏิบัติงานและไม่มีปฏิบัติแผนงาน) สิ่งแรกอาจต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ดูก่อนว่า เรื่องนี้ คุณสามารถตัดสินใจได้เองเลย หรือ ต้องปรึกษาใครก่อน(ผู้บังคับบัญชา) หรือ คุณไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เลย

Tips : หากคุณมีบทบาทต้องตัดสินใจ อย่าลืม พิจารณาสถานะในเรื่องที่ต้องตัดสินใจด้วยว่าการตัดสินใจนี้ (เร่งด่วน , สำคัญมาก , ผลกระทบสูง , ต้องตัดสินใจทันที) ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการในการกำหนดทางเลือกและตัดสินใจ หากเรื่องที่ตัดสินใจสำคัญและมีผลกระทบอันตรายหากผิดพลาด (danger decision-making) ผู้นำจะต้องรอบคอบในการตัดสินใจให้มากขึ้น
.
.
รวบรวมข้อมูล : การตัดสินใจคนเดียว (Individual Decisions) แบบในอดีต อาจนำมาสู่ประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าการตัดสินใจแบบทีม (Team Decisions) เพราะฉะนั้น การระดมสมองทีมงาน จะทำให้ข้อมูลการจตัดสินใจมีมากขึ้น มุมมองการตัดสินใจจะดีขึ้น จากนั้นให้ผู้นำกำหนดเกณฑ์หรือความคาดหวังจากการตัดสินใจแล้วจึงกำหนดทางเลือกขึ้นมา (เน้นปริมาณก่อนแล้ววิเคราะห์หาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด) ที่สำคัญอย่าลืมสร้างแผนการรองรับทางเลือกหลังการตัดสินใจด้วย หากเกิดปัญหาและผลกระทบจะได้สามารถแก้ไขได้ทันเวลา(Risk Management)
.
.
สื่อสารการตัดสินใจ : เมื่อผู้นำตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผล
และข้อมูลที่พิสูจน์ได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ผู้นำต้องสื่อสารการตัดใจสินใจนี้ไปหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนต้องรับทราบ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการสื่อสารนั้น คือการสร้างการยอมรับในการตัดสินใจของทีมงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการตัดสินใจจะถูกต้องและดี แต่หากการขับเคลื่อน Solution นี้จากทีมงานไม่ดี ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน และผลลัพธ์ที่คาดหวังจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแน่นอน
.
.
ติดตามการตัดสินใจ : เมื่อ Solution จากการตัดสินใจดำเนินไปผู้นำต้องติดตามและควบคุม (Monitor Solution) เตรียมพร้อมจัดการกับปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนที่วางไว้  เมื่อการตัดสินใจผ่านไป อย่างลืมสร้างมาตรฐานการตัดสินใจ เอาไว้ เก็บสถิติเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจครั้งต่อไป
----------------------------------------
'การตัดใจ เป็น เครื่องมือการสร้างโอกาสจากสถานการณ์ และ สถานการณ์นั้นสร้างวีรบรุษเสมอ'
----------------------------------------
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ