สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
โพล

กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำ

5/03/2018 21:10 เมื่อ 5/03/2018 อ่าน 185
กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำ
(Change Management Framework For Leader)
 
คุณรู้หรือไม่ว่า จากยุคเกษตรกรรม
มาสู่ ยุคอุตสาหกรรม(1.0)ใช้เวลา 10,000 กว่าปี
.
.
และใช้เวลาอีกประมาณ 186 ปี
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี(2.0)
ยุคคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก
.
.
ผ่านไปอีก 44 ปีจึงเข้าสู่ยุค IT(3.0)
ในปี ค.ศ 1990
.
.
และเวลาอีกเพียง 20 ปีโลกของเรา
ก็เปลี่ยนถ่ายสู่ยุคปัจจุบัน
ยุคแห่งนวัตกรรม(4.0) ในปี ค.ศ 2015
 
----------------------------------------
 
ลองสังเกตุดูสิว่าโลกของเราก้าวผ่านยุคสู่ยุค
ความถี่ของช่วงเวลานั้น สั้นลงเรื่อยๆ
 
'ไม่แน่ว่ายุคถัดไปอาจเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้'
 
----------------------------------------
 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน และก็เกิดขึ้นรอบตัว
 
'หากไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกภายนอก
จะเสียโอกาสในการแข่งขัน และเติบโตก้าวหน้า'
 
แน่นอนว่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง = ไม่รอด
ถึงรอดก็ = ไม่ก้าวหน้า
 
----------------------------------------
 
'ผู้นำในองค์กร ต้องเปลี่ยนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร'
 
ผู้นำต้องมีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์
ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ซึ่งวิกฤตนั้นกระทบเสถียรภาพด้านใด
ด้านหนึ่งขององค์กรโดยตรง
.
.
THE 4 STEP
Change Management Framework
(กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง)
 
4 D Model เป็นเครื่องมือและแนวคิด
ที่จะทำให้ผู้นำเข้าใจถึงการจัดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
.
.
DEFINE : อย่างแรกผู้นำจะต้องสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่มาที่ไปของสภาพแวดล้อมหรือปัญหา ภายในองค์กรหรือทีมงาน ได้อย่างถูกจุด ซึ่งผู้นำจะต้องเป็นผู้รับฟัง และมีสไตล์การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เพราะจะทำให้การรับรู้สภาพปัญหาหรือ Gap ที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าการเป็นผู้นำแบบ Tell (สั่ง)
 
Tip : เครื่องมือในการช่วยระบุปัญหาในองค์กรมีมากมายผู้นำต้องเป็นนักประยุกต์ใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในองค์กรด้วย
.
.
DESIGN : เมื่อสามารถระบุปัญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ผู้นำต้องสามารถออกแบบวิธีการ(ที่ยืดหยุ่น) รับมือกับ ปัญหาและอุปสรรคนั้นได้ ผู้นำที่เป็นนักปฏิบัติ เท่านั้นถึงจะสามารถออกแบบการจัดการจากประสบการณ์ได้ ซึ่งผู้สามารถระดมสมองจากทีมงานได้ การรับทราบข้อมูลที่มากมีโอกาสที่ Model ที่ออกแบบมาประสบความสำเร็จ
.
.
DEVELOP : เมื่อออกแบบ Model ได้แล้ว ผู้นำต้องสามารถขับเคลื่อนวิธีการนั้นได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งหากยังไม่มั่นใจในโมเดล ก็อย่าด่วนตัดสินใจ เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่นำไปสู่สิ่งที่ดีเสมอไป ผู้นำสามารถทดลองโมเดลนี้กับกลุ่มเล็กๆ (Pilot Project) ได้ก่อน หากมั่นใจกับวิธีการแล้วจึงค่อยขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ
 
Tip : ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การมอบหมายงาน สำคัญมากใน DEVELOP เพราะฉะนั้นผู้นำต้องสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการ DEFINE เพื่อเตรียมความพร้อมให้พร้อมกับการขับเคลื่อนอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
.
.
DELIVER : ผู้นำต้องสามารถนำเสนอวิธีการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ถ่ายทอดขั้นตอนต่างๆให้กับทีมงาน และ ผู้บริหารได้ หลายครั้งที่ผู้นำส่วนใหญ่ สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพอย่างดี แต่ไม่สามารถสื่อสารผลลัพธ์ เหล่านั้นให้ผู้บริหาร รับฟังอย่างน่าสนใจและทรงพลังได้ จึงทำให้ดูเหมือนว่าผู้นำท่านนั้นไม่มีประสิทธิภาพ(ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย) ทักษะการนำเสนอ (Presentation) และ ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling) จึงเป็นอีกทักษะที่สำคัญของผู้นำใน ศตวรรษที่ 21
----------------------------------------
'หากการเปลี่ยนแปลง ภายใน องค์กร
ช้ากว่า การเปลี่ยนแปลง ภายนอก
ย่อมส่งผลให้องค์กรไม่สามารถ
ช่วงชิง ความได้เปรียบ เชิงการแข่งขันได้ '
----------------------------------------
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
 
#หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ4.0
#Leadership4.0
#LeadershipDevelopmentProgram
#หลักสูตรก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพในยุค4.0
 
เรื่องอบรม คิดถึง Perfect Training