สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

Promotion !!

 
ปฎิทิน
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
โพล
 • ท่านรู้จักเพอร์เฟคเทรนนิ่งจากช่องทางใด
  เว็บไซต์ / Google
  เฟซบุ๊ก / Facebook
  ไลน์ / LINE
  อีเมล / E-mail
  สื่อสิ่งพิมพ์
  บุคคลอื่นแนะนำ
 
  
  

   

   
 
 
 
 
 
 

โปรโมชั่น จัดฝึกอบรมภายในองค์กร ราคาพิเศษ!!
 
 

 

   

► Leadership 4.0

► Leadership Development Program

► บทความทางวิชาการ

► Effective Supervisor 4.0

► KPI & PMS Consult

► แบ่งปันไฟล์งาน HR ฟรี !!

► Professional Modern Manager

► Employee Engagement Survey

► รู้จัก Perfect Training

► HR For Non-HR 4.0

► HRD System Consult

► วิทยากรประจำสถาบัน

► การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

► HRM System Consult

 

► การบริหารจัดการคลังสินค้า 4.0

► Salary Structure Consult

 

► เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

   

► เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   

► การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและความเป็นเจ้าของ

   

 

   
 
 


 

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพในยุค 4.0

► เหมาะสำหรับ  :  หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , และผู้บริหารทีมงานต่างๆ หรือ ผู้ที่กำลังจะเติบโตเป็นหัวหน้างานในอนาคต
► วิทยากร   :  อาจารย์ยศศักดิ์  มงคลปัญญาเลิศ
► วันที่จัดฝึกอบรม   :  วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภ 2561
► เวลา   :  09.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)
► สถานที่   : โรงแรมเดอะพาลาสโซ  รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
► ราคาต่อท่าน(ทั่วไป)   : 2,590 บาท(มา4จ่าย3)
► ราคาต่อท่าน(สมาชิก)   : 2,590 บาท(มา4จ่าย3)

► การเดินทาง   :
1. สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 และเดินย้อนมาตามแผนที่ 2 นาทีก็จะถึงโรงแรม
2. เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถนำมาจอดได้ โรงแรมในเครือ และนำบัตรจอดมาประทับตราได้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม 02-276-4995-9 หรือติดต่อคุณบี 087-024-6686


► เพิ่มเติม   : หลักสูตรนี้มอบ Certificate 
 
 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ 4.0

► เหมาะสำหรับ  : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , โอเปอร์เรเตอร์ , เจาหน้าที่ส่วนต้อนรับ , เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน , เสมียน
► วิทยากร   :  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
► วันที่จัดฝึกอบรม   :  วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
► เวลา   :  09.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)
► สถานที่   : โรงแรมเดอะพาลาสโซ  รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
► ราคาต่อท่าน(ทั่วไป)   : 2,990 บาท (มา3จ่าย2)
► ราคาต่อท่าน(สมาชิก)   : 2,990 บาท(มา3จ่าย2)

► การเดินทาง   :
1. สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 และเดินย้อนมาตามแผนที่ 2 นาทีก็จะถึงโรงแรม
2. เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถนำมาจอดได้ โรงแรมในเครือ และนำบัตรจอดมาประทับตราได้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม 02-276-4995-9 หรือติดต่อคุณบี 087-024-6686


► เพิ่มเติม   : หลักสูตรนี้มอบ Certificate

 
 

 
 

หลักสูตร สร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยมาตรฐานการบริการ

► เหมาะสำหรับ  : เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการภาคบริการ , ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานบริการลูกค้า
► วิทยากร   :  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
► วันที่จัดฝึกอบรม   :  วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
► เวลา   :  09.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)
► สถานที่   : โรงแรมเดอะพาลาสโซ  รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
► ราคาต่อท่าน(ทั่วไป)   : 2,990 บาท/ท่าน
► ราคาต่อท่าน(สมาชิก)   : 2,990 บาท/ท่าน

► การเดินทาง   :
1. สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 และเดินย้อนมาตามแผนที่ 2 นาทีก็จะถึงโรงแรม
2. เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถนำมาจอดได้ โรงแรมในเครือ และนำบัตรจอดมาประทับตราได้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม 02-276-4995-9 หรือติดต่อคุณบี 087-024-6686


► เพิ่มเติม   : หลักสูตรนี้มอบ Certificate


 
 
 
 

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมและการตรวจประเมิน 5ส อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

► เหมาะสำหรับ  : ผู้จัดตั้งและดำเนินกิจกรรม 5ส , คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ภายในองค์กร
► วิทยากร   :  อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์
► วันที่จัดฝึกอบรม   :  วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
► เวลา   :  09.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)
► สถานที่   : โรงแรมเดอะพาลาสโซ  รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
► ราคาต่อท่าน(ทั่วไป)   : 2,990 บาท/ท่าน
► ราคาต่อท่าน(สมาชิก)   : 2,990 บาท/ท่าน

► การเดินทาง   :
1. สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 และเดินย้อนมาตามแผนที่ 2 นาทีก็จะถึงโรงแรม
2. เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถนำมาจอดได้ โรงแรมในเครือ และนำบัตรจอดมาประทับตราได้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม 02-276-4995-9 หรือติดต่อคุณบี 087-024-6686

 

► เพิ่มเติม   : หลักสูตรนี้มอบ Certificate 

 

 

แกลอรี่