สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
 
  
  

   

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

► Leadership 4.0

► Leadership Development Program

► บทความทางวิชาการ

► Effective Supervisor 4.0

► KPI & PMS Consult

► แบ่งปันไฟล์งาน HR ฟรี !!

► Professional Modern Manager

► Employee Engagement Survey

► รู้จัก Perfect Training

► HR For Non-HR 4.0

► HRD System Consult

► วิทยากรประจำสถาบัน

► การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

► HRM System Consult

 

► การบริหารจัดการคลังสินค้า 4.0

► Salary Structure Consult

 

► เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

   

► เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   

► การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและความเป็นเจ้าของ

   

 

   

แกลอรี่